1. Dades identificatives

Aquest lloc web és propietat de aatsoft, amb domicili social a Manresa, Barcelona, Espanya.

2. Objecte

Aquest lloc web té per objecte informar sobre les activitats de aatsoft, que és una empresa d'Internet.

3. Protecció de dades personals

aatsoft informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals que facilitin a través d'ell seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris, així com l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis relacionats amb l'activitat de aatsoft.

Els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició davant aatsoft, mitjançant sol·licitud escrita adreçada a l'adreça postal Manresa o a l'adreça de correu electrònic info@aatsoft.com.

4. Propietat intel·lectual

Els continguts d'aquest lloc web, com ara textos, imatges, logos, etc., són propietat intel·lectual de aatsoft.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts d'aquest lloc web, excepte amb l'autorització expressa de aatsoft.

5. Responsabilitat

aatsoft no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús d'aquest lloc web.

En cas que els usuaris detectin qualsevol contingut que pogués ser il·lícit, se'ls prega que ho comuniquin a aatsoft a través de l'adreça de correu electrònic info@aatsoft.com.

6. Legislació aplicable

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb l'ús d'aquest lloc web es sotmetrà a la jurisdicció dels tribunals espanyols.