article Publicat el 12/09/2023

Com funciona una pàgina web? Intentarem explicar-ho de forma fàcil per a que tothom pugui entendre-ho!

Per tal d’entendre el funcionament d’una pàgina web, cal detallar certs conceptes que fan falta per entendre’n el seu funcionament:

Servidor web

Un servidor és un ordinador o un sistema, accesible a través d'Internet, que emmagatzema i gestiona recursos, com ara llocs web, fitxers, o aplicacions, i els proporciona als clients mitjançant sol·licituds.

Nom de domini

Un nom de domini és una adreça web fàcilment memorable que les persones utilitzen per accedir a llocs web i altres recursos a la xarxa d'Internet. Es la teva marca a Internet, en el nostre cas: aatsoft.com
Aquest nom de domini apunta al servidor web (ordinador) on es troba emmagatzemada la teva pàgina web.

Codi font

El codi font és el conjunt de línies de codi/programació escrites en un llenguatge de programació específic. En aquest codi font es defineix tot lo relacionat amb la teva web: continguts, disseny, seccions, funcionament, formularis de contacte,... Aquest codi font s’ubica al teu servidor, i es el que s’executarà quan algú accedeixi a la teva web a través del teu nom de domini.

Media i Bases dades

Els media es refereixen a tots els tipus de contingut multimèdia, com ara imatges, vídeos o àudio, que es poden compartir i consumir a través d'Internet.
Una base de dades és una col·lecció estructurada de dades que es guarda en un sistema informàtic. Les bases de dades s'utilitzen per emmagatzemar, gestionar i recuperar informació de manera eficient.
Junt amb el codi font, ens ajudaran a que la teva web funcioni tal i com desitges.

Amb tot aixó, la teva pàgina web ja estarà disponible al públic, i tothom qui conegui el teu nom de domini podrà accedir i visitar-la.

Des d’aatsoft podem ajudar-te en tots els punts mencionats anteriorment: et podem configurar el teu servidor (o proporcionar-te’l i que te’n oblidis), ajudar-te amb el nom de domini, i preparar-te la web (codi font + media + base de dades).
No dubtis en contactar-nos per informar-te!

Formulari de contacte

Pots contactar amb nosaltres amb aquest formulari i et respondrem el més aviat possible.